19 juni 2018

11:30 - 12:30

Ontvangst en lunch

12:30 - 13:45

Opening en welkom door gemeentesecretaris Jan-Paul Woudstra

Plenair programma o.l.v. dagvoorzitter Geert Maarse:

Henk Wesseling (oud gemeentesecretaris, associated partner  Berenschot)                                                                                        

Bert Mulder (lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de

Haagse Hogeschool)                      

13:45 - 14:00

Pauze

14:00 - 14:45

Interactieve sessies ronde 1

15:00 - 15:45

Interactieve sessies ronde 2

16:00 - 16:30

Samenvatting van de dag en afsluiting

16:30 - 17:30

Netwerkborrel

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen