Interactieve sessies 

Lieke Stroucken (CBS)

Vincent van Hees (CBS)

www.cbs.nl/udc

Urban Data Center: een bundeling van krachten tussen het CBS en gemeenten

Een groeiend aantal gemeenten wil data gedreven en 'evidence based' werken. Om meer inzicht te krijgen in wat er feitelijk in de gemeente gebeurt, kan een samenwerking in een CBS Urban Data Center (CBS UDC) worden aangegaan. Binnen een CBS UDC bundelen een gemeente en CBS hun krachten. De kennis van het CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy komt er samen met de beleidsvragen van een gemeente, door gezamenlijk te werken aan de inzet van (nieuwe) databronnen voor het beantwoorden van beleidsvragen en het inzichtelijk maken van de lokale implicaties van ontwikkelingen in de samenleving. In deze samenwerking wordt een groot aantal uitgebreide datasets in het bezit van het CBS, die bovendien met elkaar te koppelen zijn, gecombineerd met de kennis (naast hun eigen datasets) die een gemeente heeft over de laag regionale context. Op dit moment bestaan er tien Urban Data Centers, waaronder een in Leidschendam-Voorburg en een in Den Haag.

Tijdens deze sessie tonen wij u enkele sprekende voorbeelden van onderzoek dat is uitgevoerd binnen Urban Data Centers. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over vragen als: Hoe kan een Urban Data Center uw gemeente helpen om meer data gedreven te werken? Welke kansen en risico’s zijn er bij het gebruikmaken van persoonsinformatie van het CBS?

Bert Vermeij (Esri Nederland)

 

Vanuit de Basisregistraties voorsorteren op de Omgevingswet

Een succesvolle aanpak om goed voor te sorteren op de invoering van de Omgevingswet  is het uitvoeren van experimenten. Dat geldt zeker ook voor de geografische informatievoorziening.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is voorzien om de processen in de leefomgeving van Nederland eenvoudiger en beter te maken. Dankzij deze digitalisering gaan gemeenten en andere overheden straks kapitaliseren op investeringen in de Basisregistraties en andere gegevensverzamelingen die zij de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Denk aan de BGT als basis voor een omgevingsplan. Of bij het vooroverleg over een plan een combinatie van GIS-bestanden gebruiken om inzicht te krijgen in de omgeving en om de mogelijkheden te verkennen.

Dat gaat echter niet vanzelf. De geo-informatievoorziening moet mee veranderen. Maar met een inmiddels bewezen aanpak is het nu al mogelijk te werken op een wijze zoals dat straks met de DSO gaat. In praktijkgerichte pilotprojecten kunnen organisaties experimenten, leren en samen ervaren wat de impact van de IT-aspecten van de Omgevingswet is. Wat zijn de voordelen van de nieuwe digitale aanpak, is de (geo)-ICT al voldoende op orde, waar zijn aanpassingen en vernieuwingen nodig?

In deze interactieve sessie passeren verschillende praktijkpilots de revue. Leerzaam en inspirerend!

Leana Vlok

(gemeente Leidschendam-Voorburg)

Leidschendam-Voorburg: digitalisering en de beste gemeentelijke dienstverlener (successen en missers)

Digitalisering zal een grotere impact hebben op de Nederlandse economie dan robotisering. Dat blijkt uit de Innovatie Index die ING heeft gepubliceerd. Het Economisch Bureau van ING heeft gekeken naar de potentiële invloed van zeven technologieën op de Nederlandse economie. Internet of Things, Big Data en computing power scoren het hoogst. Dit zijn onderwerpen waar we binnen de overheid ook dagelijks mee bezig zijn.

Vanuit een heldere visie en strategie werken wij aan de ambitie om de beste gemeentelijke dienstverlener te zijn voor onze inwoners en bedrijven. Zonder dat het een doel is bij de gemeente Leidschendam-Voorburg lopen we vaak voorop bij technologische implementaties in de organisatie. Dit gaat niet zo maar. Ook wij hebben een lange weg moeten bewandelen om nu snel en concreet processen te digitaliseren en nieuwe technologieën in te bedden in de organisatie, waarmee we niet alleen FTE’s anders in kunnen zetten (besparen), maar ook ons datakwaliteit kan verhogen.

Innovatie is geen luxe, gelukkig dringt dat besef steeds sterker door. Een bedrijf dat niet innoveert, gaat failliet. Een overheid die niet innoveert, verliest haar bestaansrecht. Zeker nu we steeds meer beheerder en bewerker van steeds meer data zijn, moeten we kritisch nadenken over onze werkwijze.

Ik neem u graag mee in de successen en missers, maar vooral ook veel praktische tips voor soepele technologische implementaties bij de overheid.

V.l.n.r.: Antoine Gribnau, Isabella Tonioli, Jan Kranendonk, Sharona van Akkeren (Gemeente Den Haag)

Open data: de snelste weg naar data gedreven werken

Open data is van de gemeente voor de stad: maar welke uitdagingen spelen in onze steden? Hoe kunnen wij (open) data gedreven samenwerken met de inwoners en ondernemers om deze uitdagingen aan te gaan?

In mei wordt het project “Open data voor Laak” in Den Haag gehouden, een project  waarbij het maatschappelijk middenveld in het stadsdeel Laak samen met ambtenaren open data leren  kennen en analyseren.  Doel van het project is met elkaar het gesprek aan te gaan en nieuwe inzichten voor de toekomst van het stadsdeel te krijgen.

De beheerunit open data, een team dat binnen de gemeente Den Haag verantwoordelijk is voor het publiceren, beheren en stimuleren van open data, neemt jullie mee in de resultaten van het project en nodigt jullie uit om onze gezamenlijke uitdagingen met behulp van open data samen op te pakken. Doet jouw gemeente mee?

Auke Mollema (VNG realisatie)

Belevingsspel VNG Realisatie – Alleen goede voorbeelden is niet genoeg. Beleef de wereld achter een goed voorbeeld!

Ruimte voor data? Ruimte voor beleid!Ruimte voor beleid? Ruimte voor data!
En de rol van uitvoering dan?

Drie deelgebieden die voor het beste resultaat continu zouden moeten samenwerken. Belevingen, ervaringen en vraagstukken komen bij elkaar en leveren aannames en zorgen voor verwachtingen. Waar loop jij tegenaan met data? Welkom in de wereld van het Data Belevingsspel van VNG Realisatie. En ja, dat begint met beleven en ervaren. Ga je de uitdaging aan?

Sandra Desabandu (gemeente Zoetermeer)

Bart van den Burg (gemeente Zoetermeer)

Met Business Intelligence naar een datagedreven organisatie

Het Business Intelligence team van de gemeente Zoetermeer; klassieke BI met een innovatieve tint! En vooral mét GEO!

De gemeente Zoetermeer heeft een ‘virtueel’ BI team. Een team van collega’s; collega’s die organisatorisch nog bij hun eigen afdeling horen en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel: De gemeente naar een meer data gedreven organisatie te krijgen.

Bart en Sandra nemen jullie mee vanaf de start in 2014 tot vandaag de dag met alle leer- en ontwikkelpunten. Van inhoudelijke operationele tot ‘hoog over’ maatschappelijk vraagstukken, een stukje techniek en hoe dit allemaal te organiseren.

Zij zien Business Intelligence en GEO als een beweging en niet als resultaat op zich. Jullie ook?

Christian Veldhuis (gemeente Rotterdam)

Datagestuurd werken in de praktijk: het gebruik van apps in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft als eerste gemeente van Nederland data gestuurd reinigen geïntroduceerd. Deze innovatieve manier van werken levert naar verwachting een schonere buitenruimte op door een effectievere inzet.

In een interactieve sessie vertelt adviseur Christian Veldhuis waarom het belangrijk is om je data op orde te hebben en wat je daarmee kan bereiken. Christian Veldhuis neemt zijn publiek mee in het bouwen van apps zoals Zichtbaar Ander Reinigen en een Bosplantsoenenapp en het belang van gebruiksvriendelijkheid.

Wat houdt gestuurd werken in en wat zijn de ervaringen van de app gebruikers? Meer weten over data gestuurd werken voor jouw werk en op zoek naar concrete voorbeelden uit de praktijk? Dan moet je echt luisteren naar Christian Veldhuis.

Beatrijs Jansen (gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Van datalab naar datagedreven organisatie

In april 2017 is in Pijnacker-Nootdorp het datalab van start gegaan. Het Datalab is er voor vragen uit de organisatie waar meerdere databronnen voor nodig zijn. Bijvoorbeeld: hoeveel huishoudens maken gebruik van meerdere voorzieningen uit het sociaal domein en waar wonen zij (bijstand, hulp vanuit de Wmo en/of jeugdhulp, schuldhulpverlening e.d.).

Het datalab werkt kort cyclisch: formuleren van de vraag, bepalen van een plan van aanpak en inventarisatie van de benodigde data, bepalen wanneer we resultaat willen, opleveren van het resultataat en een evaluatie. In hoog tempo zijn via deze werkwijze nieuwe inzichten gegenereerd. Naast inhoudelijke inzichten in de vorm van beantwoording van de vragen, is er ook meer bewustwording onstaan in wat er nodig is om een meer datagedreven organisatie te worden.Nu zijn we toe aan de volgende stap: het verder ontwikkelen van de datagedreven organisatie.

In de interactieve sessie gaan we, na een korte presentatie van het datalab en de verkregen inzichten, graag in gesprek hoe je als gemeente werkt aan een meer datagedreven organisatie: wat is de ambitie en wat is daarvoor nodig.

   

 

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen